20 Januari kwam beppe Roelie (ze was 19 November 80 jaar geworden)uit Rinsumageest met de kleinkinderen kaarsenmaken, en dat lukte prima en ze kregen de gewenste kleuren op hun kaarsen. Ze vonden erg leuk om te doen.

Kom ook eens een kaarsje opsteken!
Friesland, Nederland